Headerbild

Tractive Winter Sprint 2017-03-04

 

Version 2017-01-18

Tävlingsinbjudan SMK Dala Falun

Rally 2017-03-04

Tractive Winter Sprint

 

 

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets

nationella tävlingsbestämmelser, samt denna tävlingsinbjudan.

 

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär, kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören,

inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform, offentliggör namnuppgifterna.

 

1.                                                      Tävlingsarrangör:                         

                                                         SMK Dala Falun, Matsarvsvägen 12 A, 791 77 Falun

 

2.                                                      Ort och datum:

                                                         Falun 2017-03-04

                                                        

3.   Organisationskommitté:

Stig Nyström, Fredrik Wikström, Roger Eriksson, Åke Malkusson, Erik Nordengren,

Patrik Wikström, Karin Malkusson, Åsa Malkusson, Sven-Erik Sigvardsson.

      

       Tävlingsledare:                        Fredrik Wikström                          070 - 640 55 58

       Bitr. tävlingsledare:                Patrik Wikström                            070 - 649 33 29

       Banchef:                                  Sven-Erik Sigvardsson                   073 - 676 70 66

       Säkerhetschef:                        Erik Nordengren                            070 - 387 19 76

       Teknisk chef:                           Roger Eriksson                             070 - 692 67 45

       Teknisk kontrollant:               K-ÅBorgström                              076 – 241 03 18      

       Domarordförande:                  Jan Floberg                                   070 – 516 89 83       Domare:                                   David Floberg                               070 – 642 47 83      

       Miljöchef:                                 Claes-Åke Wiberg                          070 – 586 83 33      

       Tävlingssekreterare:               Åsa Malkusson                              070 - 303 77 04

 

4.    Tävlingsform

       Nationell rallytävling. Tävlingens totallängd cirka 54 km, varav cirka 36 km SS,

       fördelat på 1 SS som  körs 3 gånger. Alla 3 SS räknas i slutresultatet.

Tävlingen körs efter Roadbook. Onotat.

Pilning enligt gällande reglemente.

 

5.    Tävlingsplats

       HQ, start och mål kommer att vara förlagt norr om Falun vid

       Grycksbo Gille (Gamla fabriken) i Grycksbo.

       Telefon tävlingsdagen 070-513 92 82.

 

6.    Tidsplan:                                 

       Inbjudan offentliggörs (anmälningstiden startar)                              2017-01-18  kl. 07.00

       Sista anmälningsdag                                                                       2017-02-26  kl. 18.00

       Banan offentliggörs                                                                         2017-03-04  kl. 07.00

       Anmälan sker vid besiktningslokalen                                                2017-03-04 kl.  07.00-08.45

       Besiktning vid Dala Entreprenad  Grycksbo                                      2017-03-04 kl.  07.00-09.00

 

       Debutantförarsammanträde vid HQ                                                  2017-03-04 kl.   09.15

 

       Första start                                                                                    2017-03-04 kl.  10.01

      

7.    Besiktning och kärrparkering

       Besiktning kategori B sker vid Dala Entreprenad Rättviksvägen Grycksbo. Endast standarddäck är                                 tillåtna vid besiktning. Parkering av kärror sker i anslutning till  besiktn.lokalen.

 

8.    Deltagarantal och gallring

Tävlingen är öppen för deltagare med giltig licens 2017. A-, B- och C-förare samt ungdomsrally och debutanter.

       Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

       Max. 80 startande. Min. 35 startande.

 

9.    Klasser

       1.  4 WD: WRC, Grupp A, Grupp N, Super 2000, Nat.Spec, Appendix K                                                     2.  2 WD: Grupp H, Grupp A, Grupp N, Nat.Spec                             

       3.  Grupp F RWD,FWD, VOC Ekonomen, Grupp N -1400cc

       4.  Grupp E    

       5.  Appendix K  

       6.  Debutant      

       7.  Ungdomsrally

    

      Startordning

       Klass 1. A+B, Klass 2. A+B, Klass 3. A+B, Klass 4. A+B, Klass 5. A+B,

       Klass 1. C, Klass 2. C, Klass 3. C , Klass 4. C, Klass 5. C, Klass 6, Klass 7.

      

      

10.  Reklam

Arrangören kommer att utnyttja reklamplatser på tävlingsbilen. Friköp kan ske till en kostnad av 2000 kronor, som betalas tillsammans med startavgiften.

 

11.  Lagtävlan

       Ingen lagtävlan förekommer.      

 

12. Särskilda bestämmelser

       Däck enligt gällande reglemente.

       Serviceplats i anslutning till start- och målområdet.

Startmetod: Digitalt nedräknande klocka tillämpas vid start.

Flytande start med 1 min startmellanrum.

För att få ha ombordkamera skall denna vara monterad och dokumenterad i besiktningsprotokollet.

      

13.  Tävlingsavgift

Anmälningsavgift 300 kronor, startavgift 900 kronor. Ungdomsrally samt debutanter totalt 300 kronor. Avgiften ska vara tävlingsarrangören tillhanda senast 2017-02-28. Insättes på SMK Dala Falun, bilsektionens bankgiro 5243-4420.

       Vid utebliven avanmälan debiteras den tävlande anmälningsavgiften.

 

14.  Anmälan

Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast 2017-02-26 kl. 18.00. Anmälan sker  till www.rallyklubben.se

 

 

15.  Avanmälan / återbud

       Sker till www.rallyklubben.se

       Tävlingsdagen nås tävlingsledningen på 070-513 92 82

 

 

16.  Avlysning

Tävlingsledaren förbehåller sig rätten att med domarens tillstånd avlysa tävlingen om inte minst 35 ekipage anmält sig vid anmälningstidens utgång, om arrangören nekas erforderliga tillstånd eller annan force majeure.

 

17.  Resultat anslås / plats för PM

PM och andra meddelanden kommer att anslås på den officiella anslagstavlan som finns vid HQ. Resultatlistor kommer löpande att anslås på den officiella anslagstavlan vid HQ. Inga resultatlistor kommer att skickas ut. Resultaten kommer även att publiceras på www.smkdala.se

 

18.  Priser

Hederspriser utdelas till 1 per 4 startande i varje klass.  Prisutdelning sker vid HQ efter avslutad tävling. Särskiljning enligt sluttid SS1 sedan SS2 o.s.v.

Totalsegraren erhåller en inteckning i vandringspriset Dalapokalen.

 

19.  Servering

       Kommer att finnas vid start och målplatsen.

 

20.  Övrigt

       Respittid är max 15 minuter mellan två TK eller max 30 minuter för hela tävlingen.

       Dispens från hastighetsbegränsning är sökt

       Drivmedel finna att tillgå på ordinarie stationer i Falun.

      

21.  Upplysningar

       Fredrik Wikström 070-640 55 58 

 

 

 

 

SMK Dala Falun hälsar alla hjärtligt välkomna!