Headerbild

Tractive Winter Rally 2016-01-09

smkdalalogo      nnbf fm                           

Version 2015-11-20

Tävlingsinbjudan SMK Dala Falun

Rally 2016-01-09 

Tractive Winter Rally

1:a deltävlingen i FM för Nedre Norra Bilsportförbundet

 

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets

nationella tävlingsbestämmelser, samt denna tävlingsinbjudan.

 

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär, kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören,

inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform, offentliggör namnuppgifterna.

 

1.    Tävlingsarrangör:                  

       SMK Dala Falun, Matsarvsvägen 12 A, 791 77 Falun

 

2.    Ort och datum:

       Falun 2016-01-09

 

3.   Organisationskommitté:

Stig Nyström, Fredrik Wikström, Roger Eriksson, Åke Malkusson, Lennart Pettersson,

Patrik Wikström, Karin Malkusson, Mats Lindgren, Erik Nordengren, Åsa Malkusson,

Sven-Erik Sigvardsson.

 

       Tävlingsledare:                        Fredrik Wikström                          070 - 640 55 58

       Bitr. tävlingsledare:                Patrik Wikström                            070 - 649 33 29

       Banchef:                                  Sven-Erik Sigvardsson                   073 - 676 70 66

       Säkerhetschef:                        Mats Lindgren                               070 - 207 86 54

       Teknisk chef:                           Roger Eriksson                             070 - 692 67 45 

       Teknisk kontrollant:               Tapio Tiusanen                             070 - 605 78 73

       Domarordförande:                  David Floberg                               070 - 642 47 83 

       Domare:                                   Jan Floberg                                   070 - 516 89 83

       Miljöchef:                                 Erik Nordengren                            070 - 387 19 76

       Tävlingssekreterare:               Åsa Malkusson                              070 - 303 77 04

 

4.    Tävlingsform

       Tävlingen körs enligt 2015 års FM-reglemente, eventuella ändringar meddelas i PM.

Nationell rallytävling. Tävlingens totallängd cirka 80 km, varav cirka 33 km SS, fördelat på 5 SS  varav 2 SS körs 2 gånger.

Tävlingen körs efter Roadbook. Onotat.

Pilning enligt gällande reglemente. 

 

5.    Tävlingsplats

       HQ, start och mål kommer att vara förlagt till Världsarvet Falu Gruva. Falun.

       Telefon tävlingsdagen 070-513 92 82.

 

6.    Tidsplan:                                 

       Inbjudan offentliggörs (anmälningstiden startar)            2015-11-17  kl. 07.00

       Sista anmälningsdag                                                 2016-01-02  kl. 18.00

       Banan offentliggörs                                                   2016-01-09  kl. 07.00

       Anmälan sker vid besiktningslokalen                          2016-01-09  kl.  07.00-09.00

       Besiktning vid Svensk Bilprovning Ingarvet Falun       2016-01-09  kl.  07.00-09.30

 

       Första start                                                              2016-01-09  kl.  10.01

 

7.    Besiktning och kärrparkering

       Besiktning kategori A sker vid Svensk Bilprovning. Endast standarddäck är tillåtna vid besiktning.

       Parkering av kärror sker vid Svensk Bilprovning. 

 

8.    Deltagarantal och gallring

Tävlingen är öppen för deltagare med giltig licens 2016. A-, B- och C-förare samt ungdomsrally och debutanter.

       Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

       Max 100 startande. Minst 35 startande.

 

9.    Klasser

       1.  4 WD Grupp A                                           10.  2 WD Appendix K                   

       2.  4 WD Grupp N                                           11.  Grupp F  RWD

       3.  4 WD Super 2000                                       12.  VOC Ekonomen

       4.  4 WD Nat.spec                                          13.  Grupp N upp till 1400

       5.  4 WD Appendix K                                       14.  Grupp E

       6.  2 WD Grupp H                                           15.  Debutant

       7.  2 WD Grupp A                                           16.  Ungdomsrally

       8.  2 WD Grupp N

       9.  2 WD Nat.spec

 

       Startordning meddelas i PM.

 

10.  Reklam

Arrangören kan komma att utnyttja reklamplatser på tävlingsbilen. Friköp kan ske till en kostnad av 2000 kronor, som betalas tillsammans med startavgiften.

 

11.  Lagtävlan

       Enligt FM-reglementet                

 

12. Särskilda bestämmelser

       Däck enligt gällande reglemente.

       Serviceplats i anslutning till start- och målområdet vid Falu Gruva.

Startmetod: Digitalt nedräknande klocka tillämpas vid start. Flytande start med 1 min startmellanrum.

För att få ha ombordkamera skall denna vara monterad och dokumenterad i besiktningsprotokollet.

 

13.  Tävlingsavgift

Anmälningsavgift 300 kronor, startavgift 900 kronor. Ungdomsrally samt debutanter totalt 300 kronor. Avgiften ska vara tävlingsarrangören tillhanda senast 2016-01-06. Insättes på SMK Dala Falun, bilsektionens bankgiro 5243-4420.

       Vid utebliven avanmälan debiteras den tävlande anmälningsavgiften.

 

14.  Anmälan

Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast 2016-01-02 kl, 18.00. Anmälan sker  till www.rallyklubben.se

 

15.  Avanmälan / återbud

       Sker till www.rallyklubben.se

       Tävlingsdagen nås tävlingsledningen på 070-513 92 82.

 

 

16.  Avlysning

Tävlingsledaren förbehåller sig rätten att med domarens tillstånd avlysa tävlingen om inte minst 35 ekipage anmält sig vid anmälningstidens utgång, om arrangören nekas erforderliga tillstånd eller annan force majeure.

 

17.  Resultat anslås / plats för PM

PM och andra meddelanden kommer att anslås på den officiella anslagstavlan som finns vid HQ. Resultatlistor kommer löpande att anslås på den officiella anslagstavlan vid HQ. Inga resultatlistor kommer att skickas ut. Resultaten kommer även att publiceras på www.smkdala.se

 

 

 

18.  Priser

Hederspriser utdelas till 1 per 4 startande i varje klass.  Prisutdelning sker vid HQ efter avslutad tävling. Särskiljning enligt sluttid SS1 sedan SS2.

Totalsegraren erhåller en inteckning i vandringspriset Dala-Pokalen.

 

19.  Servering

       Kommer att finnas vid start och målplatsen.

 

20.  Övrigt

       Respittid är max 15 minuter mellan två TK eller max 30 minuter för hela tävlingen.

       Dispens från hastighetsbegränsning är sökt

       Drivmedel finna att tillgå på ordinarie stationer i Falun.

 

21.  Upplysningar

       Fredrik Wikström 070-640 55 58 

 

 

 

Ladda hem inbjudan genom att klicka här 

SMK Dala Falun hälsar alla hjärtligt välkomna!

 

tractive