Headerbild

Tractive Winter Sprint 2017-02-04

Tävlingsinbjudan SMK Dala Falun
Rally 2017-02-04
Tractive Winter
Sprint
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets
nationella tävlingsbestämmelser, samt denna tävlingsinbjudan.
Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska
Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär, kan således
inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att
vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören,
inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform, offentliggör namnuppgifterna.
1. Tävlingsarrangör:
SMK Dala Falun, Matsarvsvägen 12 A, 791 77 Falun
2. Ort och datum:
Falun 2017-02-04
3. Organisationskommitté:
Stig Nyström, Fredrik Wikström, Roger Eriksson, Åke Malkusson, Erik Nordengren,
Patrik Wikström, Karin Malkusson, Åsa Malkusson, Sven-Erik Sigvardsson.
Tävlingsledare: Fredrik Wikström 070 - 640 55 58
Bitr. tävlingsledare: Patrik Wikström 070 - 649 33 29
Banchef: Sven-Erik Sigvardsson 073 - 676 70 66
Säkerhetschef: Erik Nordengren 070 - 387 19 76
Teknisk chef: Roger Eriksson 070 - 692 67 45
Teknisk kontrollant: K-Å Borgström 076 – 241 03 18
Domarordförande: Jan Floberg 070 – 516 89 83
Domare: David Floberg 070 – 642 47 83
Miljöchef: Claes-Åke Wiberg 070 – 586 83 33
Tävlingssekreterare: Åsa Malkusson 070 - 303 77 04
4. Tävlingsform
Nationell rallytävling. Tävlingens totallängd cirka 54 km, varav cirka 36 km SS,
fördelat på 1 SS som körs 3 gånger. Alla 3 SS räknas i slutresultatet.
Tävlingen körs efter Roadbook. Onotat.
Pilning enligt gällande reglemente.
5. Tävlingsplats
HQ, start och mål kommer att vara förlagt norr om Falun vid
Grycksbo Gille (Gamla fabriken) i Grycksbo.
Telefon tävlingsdagen 070-513 92 82.
6. Tidsplan:
Inbjudan offentliggörs (anmälningstiden startar) 2016-12-04 kl. 07.00
Sista anmälningsdag 2017-01-29 kl. 18.00
Banan offentliggörs 2017-02-04 kl. 07.00
Anmälan sker vid besiktningslokalen 2017-02-04 kl. 07.00-08.45
Besiktning vid Dala Entreprenad Grycksbo 2017-02-04 kl. 07.00-09.00
Debutantförarsammanträde vid HQ 2017-02-04 kl. 09.15
Första start 2017-02-04 kl. 10.01
7. Besiktning och kärrparkering
Besiktning kategori B sker vid Dala Entreprenad Rättviksvägen Grycksbo. Endast standarddäck är
tillåtna vid besiktning. Parkering av kärror sker i anslutning till besiktn.lokalen.
8. Deltagarantal och gallring
Tävlingen är öppen för deltagare med giltig licens 2017. A-, B- och C-förare samt ungdomsrally
och debutanter.
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Max. 80 startande. Min. 35 startande.
9. Klasser
1. 4 WD: WRC, Grupp A, Grupp N, Super 2000, Nat.Spec, Appendix K
2. 2 WD: Grupp H, Grupp A, Grupp N, Nat.Spec
3. Grupp F RWD,FWD, VOC Ekonomen, Grupp N -1400cc
4. Grupp E
5. Appendix K
6. Debutant
7. Ungdomsrally
Startordning
Klass 1. A+B, Klass 2. A+B, Klass 3. A+B, Klass 4. A+B, Klass 5. A+B,
Klass 1. C, Klass 2. C, Klass 3. C , Klass 4. C, Klass 5. C, Klass 6, Klass 7.
10. Reklam
Arrangören kommer att utnyttja reklamplatser på tävlingsbilen. Friköp kan ske till en kostnad av
2000 kronor, som betalas tillsammans med startavgiften.
11. Lagtävlan
Ingen lagtävlan förekommer.
12. Särskilda bestämmelser
Däck enligt gällande reglemente.
Serviceplats i anslutning till start- och målområdet.
Startmetod: Digitalt nedräknande klocka tillämpas vid start.
Flytande start med 1 min startmellanrum.
För att få ha ombordkamera skall denna vara monterad och dokumenterad i
besiktningsprotokollet.
13. Tävlingsavgift
Anmälningsavgift 300 kronor, startavgift 900 kronor. Ungdomsrally samt debutanter totalt 300
kronor. Avgiften ska vara tävlingsarrangören tillhanda senast 2017-01-31. Insättes på SMK Dala
Falun, bilsektionens bankgiro 5243-4420.
Vid utebliven avanmälan debiteras den tävlande anmälningsavgiften.
14. Anmälan
Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast 2017-01-29 kl. 18.00. Anmälan sker till
www.rallyklubben.se
15. Avanmälan / återbud
Sker till www.rallyklubben.se
Tävlingsdagen nås tävlingsledningen på 070-513 92 82
16. Avlysning
Tävlingsledaren förbehåller sig rätten att med domarens tillstånd avlysa tävlingen om inte minst
35 ekipage anmält sig vid anmälningstidens utgång, om arrangören nekas erforderliga tillstånd
eller annan force majeure.
17. Resultat anslås / plats för PM
PM och andra meddelanden kommer att anslås på den officiella anslagstavlan som finns vid HQ.
Resultatlistor kommer löpande att anslås på den officiella anslagstavlan vid HQ. Inga resultatlistor
kommer att skickas ut. Resultaten kommer även att publiceras på www.smkdala.se
18. Priser
Hederspriser utdelas till 1 per 4 startande i varje klass. Prisutdelning sker vid HQ efter avslutad
tävling. Särskiljning enligt sluttid SS1 sedan SS2 o.s.v.
Totalsegraren erhåller en inteckning i vandringspriset Dalapokalen.
19. Servering
Kommer att finnas vid start och målplatsen.
20. Övrigt
Respittid är max 15 minuter mellan två TK eller max 30 minuter för hela tävlingen.
Dispens från hastighetsbegränsning är sökt
Drivmedel finna att tillgå på ordinarie stationer i Falun.
21. Upplysningar
Fredrik Wikström 070-640 55 58
SMK Dala Falun hälsar alla hjärtligt välkomna!