Headerbild

Crosskolan

Crosskolan 2022 – SMK Dala Falun

Hej och välkommen till SMK Dalas crosskola 2022. Här kommer lite information angående vad vi har tänkt att göra under sommaren och vad vi kan göra tillsammans för att detta ska bli ett så bra år som möjligt.

Crosskolan är för alla barn som vill träna med kamrater med samma intresse, oavsett om du aldrig har suttit på en cross eller om du kanske redan kört någon tävling.

Vår målsättning med crosskolan är att vi vill att barnen ska vara i fokus, träna på det man älskar mest samtidigt som man får vägledning av tränare med utbildning och som är intresserade av motorsport. Vi kommer att ge barnen grundläggande kunskaper men även tips och trix som vi själva lärt oss under åren.

Träningar

Crosskolan kommer delas in i en vårtermin och en hösttermin. Båda terminerna kommer ha 6 tillfällen vi träffas och det sista avslutas med träning bakom grind. Tanken är att vi lägger upp den sista träningen med lite fri träning i respektive grupp sen för dom som vill så kör vi startträning bakom grinden. Sista träningen för året avslutas med en prisutdelning till alla deltagare i crosskolan.

Vi kommer träna på söndagar kl. 10-12 följt av fri träning fram till kl. 13, viktigt att veta är att träningarna börjar 10,00. Då är man ombytt och klar. Mellan kl. 10-12 är träningarna ledda av tränare som vid varje träning har olika inriktningar, t.ex. kurvteknik, startteknik eller hoppteknik. Efter kl. 12 så öppnar banorna till fri träning. Då kan man, om flera vill, fortsätta träna på teknikövningen eller om man vill, ut och åka på banorna istället.

Vi har ett körschema på totalt 6 tillfällen på vårterminen och 6 tillfällen på höstterminen. Om möjlighet och efterfrågan finns kan det bli så att vi lägger till flera träningar. Alla träningar kommer vi skicka ut kallelse till via en app som vi använder oss av, Svenska Lag heter den. Där läggs träningarna ut, information om dom samt närvarokoll. Då kan man registrera om man kommer eller om man inte har möjlighet att komma. Detta önskar vi då det underlättar åt oss tränare att planera övningar efter hur många barn som kommer. Se sista sidan med information som ska fyllas i och lämnas till tränare för att bli inskriven.

Gruppindelning kommer tränarna göra på plats varje träning för att få så jämna grupper som möjligt. Färdigheterna som chaufförerna har, gör att vi delar in dom i så jämna grupper som möjligt så vi kan skapa övningar som blir så anpassade som möjligt för just ditt barn.

Vi kommer starta varje träning med ett gemensamt upprop. Vi kommer vid samtliga tillfällen ha en kort teoristund, typ ”vett och etikett”. Hur är vi mot varandra, på och utanför banan? Vad finns det för regler på banor? Vad betyder flaggorna som det kan vinkas med på banorna osv.

Till föräldrar

Föräldrarna måste vara medvetna om att man har yttersta ansvar för att sitt barn har rätt skyddskläder samt en säker cross att träna på. Information om vad som krävs får ni givetvis av oss ledare, samt att detta finns att läsa om på vår hemsida, mc.smkdala.se.

Ser vi tränare att något barn saknar utrustning eller inte har en cross som är säker att använda kommer vi inte släppa ut era barn på banan.

Vi som tränar era barn gör detta ideellt. Vi uppskattar den hjälpen vi kan få på träningarna. Oavsett om man hjälper till att få upp barnen från marken till crossen igen eller om man kan hjälpa till att leda träningarna tillsammans med oss.

Det är vi tillsammans som gör detta så bra som möjligt för era barn.

SMK Dala anordnar tävlingar regelbundet.

Vid tävlingar så behövs det hjälp, flaggvakter, kioskpersonal mm. Vi har även arbetskvällar då vi ser till så vår anläggning är i så bra skick som möjligt. Då kan man hjälpa till med t.ex. gräsklippning/röja sly eller få bort sten från crossbanan.

En dag kommer det kanske vara våra barn som ska köra en tävling och då kommer vi förlita oss på dom yngre chaufförernas föräldrar att hjälpa till under tävlingar.

Vid inskrivning på crosskolan kommer man bli tilldelad en dag man får hjälpa till på våran anläggning. Det är att man får vara flaggvakt vid en tävling. Kan man inte den dagen man blivit tilldelad så kommer tiden finnas att hitta någon annan att byta dag med.

SMK Dalas Tävlingar 2022 är

Söndag 5 juni – Bike town cup.

En ungdomstävling upp till 125cc. Tanken med denna tävling är att den är för nybörjare, första steget in i tävlandet.

Där kommer SMK Dala behöva Crosskolans hjälp med att ha funktionärer i form av flaggvakter och ”uppresare”

Uppresarens uppgift säger sig lite själv, man får en del av banan som man ska hålla koll på. När dom yngre chaufförerna ramlar så får man hjälpa dom upp på motorcyklarna igen.

Måndag 6 Juni har vi serietävling.

Serien är en lagtävling i vårt distrikt. Man tävlar i lag mot varandra. Där kommer vi behöva flaggvakter som hjälper till.

Vid varje tävling kommer man få en genomgång på tävlingsdagen vilka flaggor och hur man ska flagga, alt vilket område man får att vara uppresare på. Detta är för att alla ska känna sig säkra på sin uppgift. Men är ni föräldrar med på genomgångarna på crosskolan så kommer ni ha full koll på samtliga flaggor som kommer användas.

Om crosskolan

Träningstider: söndagar enligt medföljande schema.

Kl. 10.00 – 12.00 med tillgång till fri träning till 13.00.

Vi är på plats ca kl. 09.45 ombytta och klara med motorcyklar utlastade

Exempel på dag/upplägg -

· 10.00 - 10.15 Upprop & uppvärmning utanför klubbstugan.

· 10.15 - 10.50 Teknikövning på tilldelad plats

· 10.50 - 11.15 Frukt/fikastund

· 11.15 - 12.00 Ta med teknikövningen till banan

Vårterminen:

8 Maj – Välkomnas och förklaras hur crosskolan kommer fungera (teori, uppvärmning olika grupper för träning) Efter det kör vi vanlig träning på banan för att se och bedöma chaufförernas egenskaper inför gruppindelning.

15 Maj – Kurvtagning/broms/gasövningar, för dom med koppling blir det övning även där

22 Maj – Bromsövningar och balans. Kroppsposition på crossen.

29 Maj – Hoppövningar och tempoövningar. Kortare pass med mer intensitet.

12 Juni – Startövningar, grindsläpp, Korta heat. Övning av tävling

19 Juni – Övnings tävling, avslutas med glass och fika.

Höstterminen:

21 Augusti – – Välkomnas, förklarar hur crosskolan kommer fungera, (teori, uppvärmning, olika grupper för träning) Mestadels friåkning

29 Augusti – – Kurvtagning/bromsövningar – Ställ ut konbana, ganska snabb och hitta bromspunkt för att ta kurva. Om kladdigt, spårövning, hur man åker i spår i kurvor/rakor

4 September – Bromsövningar/balansövning. Snabbt till 0, med fram och bakbroms. Öva balans på långsamma banor, en hand på rygg osv

11 September - Tempo/hoppövningar. Kortare pass med mer intensitet.

18 September - Startövningar, grindsläpp, korta heat. Övning av tävling.

25 September – Övnings tävling, avslutas med glass och fika.

Avgift Crosskolan 2022:

Avgift för crosskolan är 400:- för ett barn och 200:- för ev. syskon. Barn och minst en målsman måste också vara medlem i klubben.

Det underlättar mycket om ni ordnar medlemskap i klubben innan det första träningstillfället.

För att bli medlem går ni in på mc.smkdala.se Gå in på rubriken ”föreningen” (i det överliggande fältet) och därefter klicka på ”så blir du medlem”.

Vad står vi i SMK Dala för:

Inför säsongen 2019 har SMK Dala Faluns motocrossmedlemmar tillsammans med Sisu Idrottsutbildarna Dalarna arbetat fram en verksamhetsidé, värdegrund och en vision för verksamheten i föreningen:

Verksamhetsidé

SMK Dala Faluns motocrossverksamhet ska bedrivas i första hand för våra medlemmar på banorna i Jämmerdalen. Vi strävar mot att både gamla och nya medlemmar oavsett nivå och ambition ska ha en tid och en plats för att kunna delta på ett roligt och anpassat sätt. Vi stöttar och hjälper våra klubbkamrater vid tävlingar och ska vara en pålitlig förening för genomförandet av Nedre Norra Distriktets Crosstävlingar.

Värdegrund

Glädje-Vi bygger vår all vår verksamhet kring glädje. Alla deltagare förmedlar och bemöts med glädje oavsett situation.

Utveckling- Vi ska sträva mot utveckling, både för våra aktiva, ledare och anläggning.

Gemenskap- Gemenskapen ska vara central vid våra aktiviteter. Vi vågar prata med varandra och välkomnar alltid både nya och gamla deltagare.

Vision

-Alla våra medlemmar ska ges möjlighet att verka i en förening som skapar engagemang och delaktighet samt erbjuder möjligheten att köra cross på banor av hög klass.

-Vi erbjuder alla våra medlemmar båda organiserade och öppna träningar.

-Ingen av våra medlemmar ska byta klubb eller sluta köra cross för att de inte får plats i vår verksamhet.