Headerbild

Om Radiostyrt

Detta är bilsportgrenen att växa med, oavsett om man är sju eller sjuttiosju år. Bilarna är små skalenliga bilar med förare vid sidan av, ofta med fullstora bilar som förebild. Radiostyrd Bilsport eller RB som man vanligtvis förkortar det till är en gren inom SBF som sysslar med radiostyrda bilar på bana eller Off-road. Man delar in RB i klasser beroende på bilarnas storlek i förhållande till bilar i naturlig storlek, och på vilket sätt bilarna drivs fram.


I skala 1:8 körs det två klasser, 1:8 bana (Track) och 1:8 Off-Road. Bilarna i dessa två klasser drivs av förbrännings motorer på 3,5 cc, vilka utvecklar ca 2 hästkrafter. Med tanke på att bilarna bara väger ca 2,5 kg så innebär det ganska höga hastigheter på raksträckorna. Den största klassen är 1:5. Den körs på bana med tvåtakts bensinmotorer på 23cc och touringkarosser som gör att likheten med fullstora bilar är påfallande. I skala 1:10 körs det tre klasser, 1:10 Off-road, och 1:10 Touring. Bilarna här drivs av elmotorer som i sin tur drivs av laddningsbara batterier. 1:10 off-road körs på grusbana. 

Den tredje klassen i 1:10 är 1:10 IC som liksom 1:10 Touring körs på bana, men drivs av en bränslemotor på 2,5 cc. I skala 1:12 körs det bara en klass 1:12 bana (Track). Verksamheten i denna klass är uteslutande på vinterhalvåret eftersom man kör på en nålfiltsmatta inomhus. Bilarna i denna klass drivs, liksom i 1:10 Touring och Off-Road av elmotorer och batterier. 1:10 Touring körs också på vinterhalvåret inomhus och är en klass som vuxit tack vare OTC-cuper.

Vad som är viktigt inom Radiostyrd Bilsport är att den radiostyrda utrustningen är godkänd enligt Telias bestämmelser. Varje bil som deltar måste ha en egen frekvens, annars påverkar radiosändaren inte bara den egna bilen utan även medtävlares bilar. 

Inom SMK Dala Falun så är denna gren på stor frammarch, och alla som har en radiostyrd elbil är välkomen att delta! Kontakta någon av våra RB-representanter för mer information se sidan med kontaktpersoner


VARMT VÄLKOMMEN TILL BILSPORTVERKSAMHETEN INOM SMK DALA FALUN!