Headerbild

Lömingenrundan info inför tävlingen 13/7.

2024-07-02 i Allmänt, Enduro / Nyheter Enduro, Nyheter / Nyheter

Prenumerera via:

RSS

Nu har vi kommit så långt att tillståndet från Länstyrelsens naturvårdsenhet är klart.

Det finns krav för att tillståndet beviljades, vilket innebär omdragning i några delar av banan.

Ingen körning genom/över våtmarker, samt det måste finnas spångar/broar över bäckar/diken. Alltså första diket och myren är inte med på årets bansträckning. Till glädje för många, men tillförtret för "myr folket". SMK Dala Falun och Östanviks Byggdegårds förening får rätta in sig i ledet och göra det bästa av situvationen.

Nu är det bara att anmälas sig till en trevlig tävling.